Požární skla

Odolná požární skla

POŽÁRNÍ SKLA – čirá ( odolnost EW 15 až EI90 )

Čirá požární skla jsou vrstvená skla odolná proti požáru. Požární zkoušky provedené dle ČSN EN 1364-1 a ČSN EN 1634-1 prokázaly, že jsou splněny všechny požadavky na požárně dělící stavební dílce. Čiré požární sklo je lepené sklo spojené čirými mezivrstvami, které mohou nabobtnat. V případě požáru se tyto mezivrstvy rozpínají asi při 120° Celsia a mění se v pevný a neprůhledný štít. Jakmile se tento neprůhledný štít vytvoří, zasklení splňuje:

Kritérium pevnosti, kdy zasklení nepraskne, ani nepropustí plameny, dým nebo horké plyny.
Kritérium izolace, kdy zasklení nepropustí ani sálavé ani vodivé teplo.

Oblast použití: 
Čirá požární skla se používají především tam, kde má být zajištěna optimální požární ochrana ve spojení s viditelností a propustností světla .Tato skla je možné použít v budovách, kde předpisy nařizují určitý stupeň odolnosti a kde je požadováno přirozené světlo a dobrá viditelnost jako např.:

Nemocnice, školy, letiště 
Hotely, restaurace, obchody, nákupní střediska
Kancelářské budovy, průmyslové budovy, sklady…

 

LEŠTĚNÉ DRÁTOSKLO (odolnost EW 15 až EW30 )

Je čiré sklo s drátěnou vložkou, která při rozbití tabule zajišťuje soudržnost. Toto drátosklo je čiré, hladké a průhledné.
Použití: Drátosklo leštěné se podobně jako PROMAGLAS používá do požárních konstrukcíNezávazná poptávka