Izolační skla

Široký sortiment izolačních, bezpečnostních a protihlukových skel

ZÁKLADNÍ IZOLAČNÍ SKLA

Izolační dvojskla

jsou tvořena dvěma tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována distančním rámečkem. Distanční rámeček je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelním prostoru. Celoobvodové spojení skla s rámečkem je provedeno trvale plastickým tmelem (tzv. butylem), který působí jako bariéra proti úniku inertního plynu a proti pronikání vlhkosti do meziskelního prostoru. Vnější okraj je utěsněn trvale pružný tmelem, který zabezpečuje pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání.Zlpšení izolačních schopností se dosahuje rozdělením meziskelního prostoru (sklem) na dvě komory, přidáním pokovení do systému a plněním interními plyny (Argon, Krypto).

 

Izolační trojskla

Výrazného zlepšení izolačních schopností se dosahuje rozdělením meziskelního prostoru dvojskla další tabulí skla a přidáním pokovení do systému. Takové trojsklo může při optimálních šířkách a plnění Kryptonem dosáhnout U = 0.5 W/m2K. Dodáváme izolační trojskla od tepelné propustnosti U 0,5 do U 0,8 W/m2K. Trojsklo je samozřejmě těžší než dvojsklo: rozdíl činí 10 kg/m2. S nárůstem hmotnosti je nutné počítat zvláště při dimenzování otevíravých prvků a také při manipulace se sklem, zejména velkých rozměrů. Kromě zlepšení hodnoty U trojskla také již ve standardním provedení vykazují zvýšenou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti Rw.

 

BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ SKLA

Bezpečnostní zasklení poskytuje: 

  • Ochranu proti násilnému vniknutí
  • Ochranu osob před zraněním

Požadované bezpečnostní ochrany dosáhneme použitím speciálních bezpečnostních skel. Složení bezpečnostních izolačních skel je závislé na konkrétních požadavcích stavby.Nabízíme řadu bezpečnostních izolačních skel.

 

PROTIHLUKOVÁ IZOLAČNÍ SKLA

Přemíra hluku, která na nás útočí, způsobuje stresy a může následně vyvolat i jiná vážná onemocnění, proto se požadavku chránit před hlukem snaží vyhovět i výrobci skel. Protihluková skla nachází uplatnění v místech s vysokou hlučností, jako jsou objekty v blízkosti rušných silnic, tramvajových tratí a dopravních terminálů.Z hlediska akustických vlastností zasklení se nejčastěji používá hodnota Rw udávaná v decibelech jako ukazatel schopnosti tlumení hluku. Tento ukazatel udává, o kolik decibel utlumí zasklení pronikající hluk. Jde samozřejmě o hodnotu rámcovou, protože každý „hluk“ má různě intenzivní frekvence podle zdroje, který jej způsobuje. Rozdílné rozměry zasklení svým způsobem ovlivňují celkový zvukový útlum.Nezávazná poptávka